Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN ISO 16000-5
Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Indoor air - Part 5: Sampling strategy for volatile organic compounds (VOCs)
Třídicí znak:835801
Schválena:20.8.2007
Vydána:1.9.2007
Účinnost od:1.10.2007
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 16000-5:2007, EN ISO 16000-5:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:291 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama