Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13732-3
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ergononomic of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 3: Cold surfaces
Třídicí znak:833557
Schválena:24.4.2006
Vydána:1.5.2006
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.5.2009
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 13732-3:2005, ISO 13732-3:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:376 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama