Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14907
Kvalita ovzduší - Normovaná gravimetrická metoda stanovení frakce PM2,5 aerosolových částic

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ambient air quality - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM2,5 mass fraction of suspended particulate matter
Třídicí znak:835613
Schválena:1.2.2006
Vydána:1.3.2006
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.12.2014
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14907:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1167 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama