Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 9886
Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Evaluation of thermal strain by physiological measurements
Třídicí znak:833559
Schválena:8.12.1995
Vydána:1.6.1996
Účinnost od:1.7.1996
Platnost ukončena:1.10.2004
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 9886:1992, EN ISO 9886:2001
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1563 kB
Změny:*Z1 7.01 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2001
Věstník:7/2001
Účinnost od:1.8.2001
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:51 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama