Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 16998
Kvalita ovzduší - Monitoring nitro- a oxy-PAH - Původ, toxicita, koncentrace a metody měření

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ambient air - Report on nitro- and oxy-PAHs - Origin, toxicity, concentrations and measurement methods
Třídicí znak:835637
Schválena:29.10.2018
Vydána:1.12.2018
Účinnost od:1.1.2019
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2985 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama