Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15859
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů za odlučovači prachu stacionárních zdrojů - Měřítka výkonu a postupy zkoušení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Air quality - Certification of automated dust arrestment plant monitors for use on stationary sources - Performance criteria and test procedures
Třídicí znak:834782
Schválena:30.9.2010
Vydána:1.10.2010
Účinnost od:1.11.2010
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:348 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama