Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14791
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur oxides - Standard reference method
Třídicí znak:834710
Schválena:10.5.2017
Vydána:1.7.2017
Účinnost od:1.8.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2178 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama