Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 18125
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of calorific value
Třídicí znak:838214
Schválena:30.1.2019
Vydána:1.3.2019
Účinnost od:1.4.2019
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1181 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

Témata 2019

Technické normy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny