Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16000-15
Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Indoor air - Part 15: Sampling strategy for nitrogen dioxide (NO2)
Třídicí znak:835801
Schválena:7.5.2009
Vydána:1.6.2009
Účinnost od:1.7.2009
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:324 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama