Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14780
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid biofuels - Sample preparation
Třídicí znak:838213
Schválena:24.10.2011
Vydána:1.12.2011
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.12.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1206 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama