Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 14774-1
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid biofuels - Methods for determination of moisture content - Oven dry method - Part 1: Total moisture - Reference method
Třídicí znak:838220
Schválena:6.1.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.5.2010
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 14774-1:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:241 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama