Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14791
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu siřičitého - Referenční metoda

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur dioxide - Reference method
Třídicí znak:834710
Schválena:12.6.2006
Vydána:1.7.2006
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2017
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14791:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:603 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama