Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15639
Tuhá alternativní paliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid recovered fuels - Determination of mechanical durability of pellets
Třídicí znak:838323
Schválena:21.12.2010
Vydána:1.2.2011
Účinnost od:1.3.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:539 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama