Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN ISO 11399
Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ergonomisc of the thermal environment - Principles and application of relevant International Standards
Třídicí znak:833550
Schválena:15.10.1996
Vydána:1.4.1997
Účinnost od:1.5.1997
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 11399:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:146 kB
Změny:*Z1 3.01 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2001
Věstník:3/2001
Účinnost od:1.4.2001
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:92 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama