Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15413
Tuhá alternativní paliva - Metody pro přípravu zkušebního vzorku z laboratorního vzorku

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the test sample from the laboratory sample
Třídicí znak:838317
Schválena:4.6.2007
Vydána:1.7.2007
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15413:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:718 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama