Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 14961
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Fuel specifications and classes
Třídicí znak:838202
Schválena:15.9.2005
Vydána:1.10.2005
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.7.2010
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 14961:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:4045 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama