Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN ISO 18847
Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částic pelet a briket

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of particle density of pellets and briquettes
Třídicí znak:838218
Schválena:9.2.2017
Vydána:1.4.2017
Účinnost od:1.5.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1214 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama