Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN P CEN/TS 15674
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Návod k vypracování normovaných metod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Air quality - Measurements of stationary source emissions - Guidelines for the elaboration of standardised methods
Třídicí znak:834788
Schválena:29.1.2009
Vydána:1.2.2009
Účinnost od:1.3.2009
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:290 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama