Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 9241-960
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ergonomics of human-system interaction - Part 960: Framework and guidance for gesture interactions
Třídicí znak:833582
Schválena:29.3.2018
Vydána:1.5.2018
Účinnost od:1.6.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1533 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama