Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 14792
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku (NOx) - Referenční chemiluminiscenční metoda

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides (NOx) - Reference Metod: Chemiluminescence
Třídicí znak:834722
Schválena:12.6.2006
Vydána:1.7.2006
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2017
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14792:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:503 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama