Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15415-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 3: Metoda obrazové analýzy pro částice velkého rozměru

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid recovered fuels - Determination of particle size distribution - Part 3: Method by image analysis for large dimension particles
Třídicí znak:838319
Schválena:24.8.2012
Vydána:1.10.2012
Účinnost od:1.11.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:560 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama