Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15414-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the oven dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample
Třídicí znak:838318
Schválena:4.6.2007
Vydána:1.7.2007
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.9.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15414-3:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:252 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama