Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 14780
Tuhá biopaliva - Metody přípravy vzorku

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Methods for sample preparation
Třídicí znak:838213
Schválena:18.4.2006
Vydána:1.5.2006
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2012
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 14780:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:432 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama