Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 15743
Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ergonomics of the thermal environment - Cold workplaces - Risk assessment and management
Třídicí znak:833547
Schválena:14.11.2008
Vydána:1.12.2008
Účinnost od:1.1.2009
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:626 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama