Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 7730
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria
Třídicí znak:833563
Schválena:8.9.2006
Vydána:1.10.2006
Účinnost od:1.11.2006
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 7730:2005, ISO 7730:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1354 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama