Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15234-1
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 1: General requirements
Třídicí znak:838204
Schválena:17.8.2011
Vydána:1.9.2011
Účinnost od:1.10.2011
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:354 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama