Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 482+A1
Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Workplace exposure - General requirements for the performance of procedures for the measurement of chemical agents
Třídicí znak:833625
Schválena:29.2.2016
Vydána:1.4.2016
Účinnost od:1.5.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1013 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama