Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14212
Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení koncentrace oxidu siřičitého na principu ultrafialové fluorescence

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence
Třídicí znak:835722
Schválena:13.2.2013
Vydána:1.4.2013
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.9.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:108
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1235 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama