Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 18134-1
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 1: Total moisture - Reference method
Třídicí znak:838220
Schválena:18.1.2016
Vydána:1.2.2016
Účinnost od:1.3.2016
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:291 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama