Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 17225-4
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Fuel specification and classes - Part 4: Graded wood chips
Třídicí znak:838202
Schválena:5.12.2014
Vydána:1.1.2015
Účinnost od:1.2.2015
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:263 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama