Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

TNI 83 4799
Prokazování způsobilosti při akreditaci laboratoří pro měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Třídicí znak:834799
Schválena:31.1.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.7.2019
Počet stran:76
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:997 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama