Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15104
Tuhá biopaliva - Stanovení celkového obsahu uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen - Instrumental methods
Třídicí znak:838216
Schválena:13.3.2006
Vydána:1.4.2006
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.9.2011
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15104:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:197 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama