Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 53 norem

TNI 83 8300
Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838300
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 15357
Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis
Třídicí znak:838300
Účinnost od:1.10.2011

TNI 83 8301
Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na použití systémů managementu kvality při výrobě tuhých alternativních paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838301
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 15358
Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv
Třídicí znak:838301
Účinnost od:1.10.2011

TNI 83 8302
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838302
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN EN 15359
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
Třídicí znak:838302
Účinnost od:1.7.2012

ČSN EN 15440
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy
Třídicí znak:838303
Účinnost od:1.10.2011
Opravy:*1 2.12

ČSN P CEN/TS 15440
Tuhá alternativní paliva - Metoda stanovení obsahu biomasy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838303
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.10.2011

ČSN EN 15400
Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
Třídicí znak:838304
Účinnost od:1.9.2011

ČSN P CEN/TS 15400
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení spalného tepla a výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838304
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN P CEN/TS 15401
Tuhá alternativní paliva - Stanovení sypné hmotnosti
Třídicí znak:838305
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15401
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení sypné hmotnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838305
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.12.2010

ČSN EN 15402
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
Třídicí znak:838306
Účinnost od:1.9.2011

ČSN P CEN/TS 15402
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu prchavé hořlaviny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838306
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 15403
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu popela
Třídicí znak:838307
Účinnost od:1.9.2011

ČSN P CEN/TS 15403
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838307
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN P CEN/TS 15404
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení teploty tání popela stanovením charakteristických teplot
Třídicí znak:838308
Účinnost od:1.8.2007

ČSN P CEN/TS 15405
Tuhá alternativní paliva - Stanovení hustoty pelet a briket
Třídicí znak:838309
Účinnost od:1.3.2011

ČSN P CEN/TS 15405
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení hustoty pelet a briket
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838309
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN P CEN/TS 15406
Tuhá alternativní paliva - Stanovení klenbování hromadného materiálu
Třídicí znak:838310
Účinnost od:1.3.2011

ČSN P CEN/TS 15406
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení klenbování hromadného materiálu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838310
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 15407
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N)
Třídicí znak:838311
Účinnost od:1.10.2011

ČSN P CEN/TS 15407
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838311
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.10.2011

ČSN EN 15408
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br)
Třídicí znak:838312
Účinnost od:1.10.2011

ČSN P CEN/TS 15408
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838312
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.10.2011

ČSN EN 15410
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu hlavních prvků (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
Třídicí znak:838314
Účinnost od:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15410
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu hlavních prvků (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838314
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN EN 15411
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn)
Třídicí znak:838315
Účinnost od:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15411
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838315
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15412
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku
Třídicí znak:838316
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15412
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838316
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.12.2010

ČSN EN 15413
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy zkušebního vzorku z laboratorního vzorku
Třídicí znak:838317
Účinnost od:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15413
Tuhá alternativní paliva - Metody pro přípravu zkušebního vzorku z laboratorního vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838317
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN EN 15414-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.9.2011

ČSN P CEN/TS 15414-1
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15414-1
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15414-2
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15414-2
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15414-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 15415-1
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění sítem pro malé rozměry částic
Třídicí znak:838319
Účinnost od:1.5.2012

ČSN EN 15415-2
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda maximální zobrazené délky pro částice velkého rozměru (manuální)
Třídicí znak:838319
Účinnost od:1.11.2012

ČSN EN 15415-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 3: Metoda obrazové analýzy pro částice velkého rozměru
Třídicí znak:838319
Účinnost od:1.11.2012

ČSN P CEN/TS 15415
Tuhá alternativní paliva - Stanovení zrnitostního rozdělení metodou třídění sítem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838319
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN EN 15442
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování
Třídicí znak:838320
Účinnost od:1.3.2012

ČSN EN 15442
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838320
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.3.2012

ČSN P CEN/TS 15442
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838320
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN EN 15443
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku
Třídicí znak:838321
Účinnost od:1.3.2012

ČSN EN 15443
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838321
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.3.2012

ČSN P CEN/TS 15443
Tuhá alternativní paliva - Metody pro úpravu laboratorního vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838321
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN EN 15590
Tuhá alternativní paliva - Stanovení aktuální rychlosti aerobní mikrobiální aktivity pomocí reálného dynamického respiračního indexu
Třídicí znak:838322
Účinnost od:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15590
Tuhá alternativní paliva - Stanovení potenciální rychlosti mikrobiálního samoohřívání pomocí reálného dynamického respiračního indexu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838322
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15639
Tuhá alternativní paliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet
Třídicí znak:838323
Účinnost od:1.3.2011

ČSN P CEN/TS 15639
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení mechanické odolnosti pelet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838323
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.3.2011

 
 
Reklama