Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 7730
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria
Třídicí znak:833563
Schválena:27.3.2006
Vydána:1.5.2006
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.11.2006
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 7730:2005, ISO 7730:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1522 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama