Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15440
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid recovered fuels - Method for the determination of biomass content
Třídicí znak:838303
Schválena:23.8.2011
Vydána:1.9.2011
Účinnost od:1.10.2011
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1021 kB
Opravy:*1 2.12 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.2.2012
Věstník:2/2012
Účinnost od:1.3.2012
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:108 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama