Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15442
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid recovered fuels - Methods for sampling
Třídicí znak:838320
Schválena:4.6.2007
Vydána:1.7.2007
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.11.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15442:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2078 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama