Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN ISO 21258
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu dusného (N2O) - Referenční metoda: Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of dinitrogen monoxide (N2O) - Reference method: Non-dispersive infrared method
Třídicí znak:834724
Schválena:13.10.2010
Vydána:1.11.2010
Účinnost od:1.12.2010
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:435 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama