Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 14780
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Sample preparation
Třídicí znak:838213
Schválena:24.10.2017
Vydána:1.11.2017
Účinnost od:1.12.2017
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:587 kB
Změny:*A1 4.20 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2020
Věstník:4/2020
Účinnost od:1.5.2020
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:520 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama