Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

ČSN EN ISO 21832
Ovzduší na pracovišti - Kovy a metaloidy v poletavém prachu - Požadavky na vyhodnocení postupů měření

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Workplace air - Metals and metalloids in airborne particles - Requirements for evaluation of measuring procedures
Třídicí znak:833616
Schválena:31.8.2020
Vydána:1.10.2020
Účinnost od:1.11.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1984 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama