Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14961-4
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Fuel specification and classes - Part 4: Wood chips for non-industrial use
Třídicí znak:838202
Schválena:14.10.2011
Vydána:1.11.2011
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.2.2015
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:261 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama