Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15267-3
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 3: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro měření emisí ze stacionárních zdrojů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 3: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources
Třídicí znak:834790
Schválena:22.7.2008
Vydána:1.8.2008
Účinnost od:1.9.2008
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:732 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama