Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15148
Tuhá biopaliva - Metoda stanovení obsahu těkavých látek

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid biofuels - Method for the determination of the content of volatile matter
Třídicí znak:838222
Schválena:12.6.2006
Vydána:1.8.2006
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.6.2010
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15148:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:966 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama