Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16897
Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Workplace exposure - Characterization of ultrafine aerosols/nanoaerosols - Determination of number concentration using condensation particle counters
Třídicí znak:833638
Schválena:30.8.2018
Vydána:1.10.2018
Účinnost od:1.11.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1096 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama