Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14662-5
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 5: Difúzní vzorkování s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ambient air quality - Standard method for measurement of benzene concentrations - Part 5: Diffusive sampling followed by solvent desorption and gas chromatography
Třídicí znak:835772
Schválena:5.12.2005
Vydána:1.1.2006
Účinnost od:1.2.2006
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14662-5:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:360 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama