Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1948-4+A1
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 4: Sampling and analysis of dioxin-like PCBs
Třídicí znak:834745
Schválena:23.4.2014
Vydána:1.6.2014
Účinnost od:1.7.2014
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:786 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama