Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 15841
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ambient air quality - Standard method for determination of arsenic, cadmium, lead and nickel in atmospheric deposition
Třídicí znak:835630
Schválena:28.4.2010
Vydána:1.5.2010
Účinnost od:1.6.2010
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1721 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama