Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:83 47 Metody a přístroje pro měření plynných emisí


bylo nalezeno 64 norem


ČSN EN ISO 21877
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace amoniaku - Manuální metoda
Třídicí znak:834702
Účinnost od:1.5.2020

ČSN P CEN/TS 17021
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého instrumentálními metodami
Třídicí znak:834709
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 14791
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Normovaná referenční metoda
Třídicí znak:834710
Účinnost od:1.9.2021

ČSN EN 14791
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu siřičitého - Referenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834710
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2017

ČSN EN 14791
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834710
Účinnost od:1.8.2017
Platnost ukončena:1.9.2021

ČSN ISO 18466
Stacionární zdroje emisí - Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách
Třídicí znak:834716
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 14792
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidů dusíku - Normovaná referenční metoda: chemiluminiscenční
Třídicí znak:834722
Účinnost od:1.9.2021

ČSN EN 14792
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku (NOx) - Referenční chemiluminiscenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834722
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2017

ČSN EN 14792
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku - Standardní referenční chemiluminiscenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834722
Účinnost od:1.8.2017
Platnost ukončena:1.9.2021

ČSN EN ISO 21258
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu dusného (N2O) - Referenční metoda: Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie
Třídicí znak:834724
Účinnost od:1.12.2010

ČSN EN 14789
Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku - Standardní referenční paramagnetická metoda
Třídicí znak:834730
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 14789
Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku (O2) - Referenční metoda - Paramagnetická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834730
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2017

ČSN EN 14790
Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí - Standardní referenční metoda
Třídicí znak:834731
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 14790
Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834731
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2017

ČSN P CEN/TS 17405
Stacionární zdroje emisí - Stanovení objemové koncentrace oxidu uhličitého - Referenční metoda: Infračervená spektrometrie
Třídicí znak:834739
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 15058
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého - Standardní referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie
Třídicí znak:834740
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 15058
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého (CO) - Referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834740
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.8.2017

ČSN EN ISO 13199
Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu těkavých organických látek (TVOC) v odpadních plynech z technologických procesů - Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie s využitím katalytického konvertoru
Třídicí znak:834741
Účinnost od:1.5.2013

ČSN EN 12619
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku - Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor
Třídicí znak:834742
Účinnost od:1.9.2013

ČSN EN 16909
Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech
Třídicí znak:834743
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN ISO 25140
Stacionární zdroje emisí - Automatizovaná metoda pro stanovení koncentrace methanu za použití plamenového ionizačního detektoru (FID)
Třídicí znak:834744
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN 1948-2
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF
Třídicí znak:834745
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 1948-3
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 3: Identifikace a stanovení PCDD/PCDF
Třídicí znak:834745
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 1948-4
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834745
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 1948-4+A1
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB
Třídicí znak:834745
Účinnost od:1.7.2014

ČSN P CEN/TS 1948-4
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834745
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN P CEN/TS 1948-5
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 5: Dlouhodobé vzorkování PCDD/PCDF a PCB
Třídicí znak:834745
Účinnost od:1.11.2015

ČSN P CEN/TS 13649
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých organických sloučenin - Sorpční metoda vzorkování s následnou extrakcí rozpouštědlem nebo termickou desorpcí
Třídicí znak:834746
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN ISO 25139
Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení methanu pomocí plynové chromatografie
Třídicí znak:834747
Účinnost od:1.11.2011

ČSN P CEN/TS 17337
Stacionární zdroje emisí - Souběžné stanovení hmotnostní koncentrace několika plynných analytů - Infračervená absorpční spektrometrie s Fourierovou transformací
Třídicí znak:834748
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 1911
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace plynných chloridů vyjádřených jako HCI - Normovaná referenční metoda
Třídicí znak:834750
Účinnost od:1.4.2011

ČSN P CEN/TS 17340
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace sloučenin fluoru vyjádřených jako HF - Normovaná referenční metoda
Třídicí znak:834752
Účinnost od:1.5.2021

ČSN P CEN/TS 17286
Stacionární zdroje emisí - Monitoring rtuti s využitím sorbčních záchytných systémů
Třídicí znak:834763
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN ISO 16911-1
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda
Třídicí znak:834773
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN ISO 16911-1
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatické stanovení rychlosti proudění a průtoku plynů v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834773
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.7.2015

ČSN EN ISO 16911-2
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatické stanovení rychlosti proudění a průtoku plynů v potrubí - Část 2: Automatizované měřicí systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834773
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 17255-1
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 1: Požadavky na zpracování a vyjadřování výsledků
Třídicí znak:834778
Účinnost od:1.2.2020

ČSN EN 17255-2
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 2: Specifikace požadavků na systémy sběru a zpracování dat
Třídicí znak:834778
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 14181
Stacionární zdroje emisí - Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů
Třídicí znak:834780
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 14181
Stacionární zdroje emisí - Prokazování jakosti automatizovaných měřicích systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834780
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.7.2015

ČSN EN 14181
Stacionární zdroje emisí - Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834780
Účinnost od:1.7.2015
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 15859
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů za odlučovači prachu stacionárních zdrojů - Měřítka výkonu a postupy zkoušení
Třídicí znak:834782
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 15259
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření
Třídicí znak:834785
Účinnost od:1.8.2008

ČSN EN 15259
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí stanoviště, měřicí úsek, plán měření a protokol s výsledky měření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834785
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 15445
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Vymezení zdrojů fugitivních emisí prachu metodou obráceného modelování rozptylu (RDM)
Třídicí znak:834786
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN 15445
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Vymezení zdrojů fugitivních emisí prachu metodou obráceného modelování rozptylu (RDM)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834786
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN 15446
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Měření úniků par netěsnostmi technologického zařízení a potrubí
Třídicí znak:834787
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN 15446
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Měření úniků par netěsnostmi technologického zařízení a potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834787
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN P CEN/TS 15674
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Návod k vypracování normovaných metod
Třídicí znak:834788
Účinnost od:1.3.2009

ČSN P CEN/TS 15674
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Směrnice pro zpracování normalizovaných metod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834788
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN P CEN/TS 15675
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Aplikace EN ISO/IEC 17025:2005 na periodické měření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834789
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN P CEN/TS 15675
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření emisí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834789
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 15267-1
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 1: Obecné principy
Třídicí znak:834790
Účinnost od:1.11.2009

ČSN EN 15267-2
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce AMS a dohled nad výrobním procesem po certifikaci
Třídicí znak:834790
Účinnost od:1.11.2009

ČSN EN 15267-3
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 3: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro měření emisí ze stacionárních zdrojů
Třídicí znak:834790
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN 15267-4
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů
Třídicí znak:834790
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 19694-1
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN 19694-1
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.2.2017
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN 19694-2
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 2: Výroba železa a oceli
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 19694-3
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 3: Výroba cementu
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 19694-4
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 4: Výroba hliníku
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 19694-5
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 5: Výroba vápna
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 19694-6
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 6: Výroba slitin železa
Třídicí znak:834798
Účinnost od:1.2.2017

TNI 83 4799
Prokazování způsobilosti při akreditaci laboratoří pro měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834799
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.7.2019

 
 
Reklama