Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15852
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení celkové plynné rtuti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ambient air quality - Standard method for the determination of total gaseous mercury
Třídicí znak:835730
Schválena:17.1.2011
Vydána:1.2.2011
Účinnost od:1.3.2011
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:734 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama