Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15103
Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of bulk density
Třídicí znak:838215
Schválena:16.4.2010
Vydána:1.5.2010
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.8.2016
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:294 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama