Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16911-2
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatické stanovení rychlosti proudění a průtoku plynů v potrubí - Část 2: Automatizované měřicí systémy

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Stationary source emissions - Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts - Part 2: Automated measuring systems
Třídicí znak:834773
Schválena:12.6.2013
Vydána:1.8.2013
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.5.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3410 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama